Personal Coaching

Ontwikkel je leven

Je staat op een kruispunt in je leven en wilt iets veranderen. Je voelt ontevredenheid of bent niet gelukkig en weet niet welke kant je op wilt. Je weet misschien niet eens waar die onvrede vandaan komt. Maar je voelt wel een behoefte aan verandering. Het kan zijn dat je zelf een rustmoment hebt genomen om te reflecteren op je leven. Het kan ook zijn dat de omstandigheden je ertoe hebben gedwongen om even stil te staan. Een scheiding bijvoorbeeld, een burn-out of het verlies van je baan. Wat de reden ook is, je wilt inzicht krijgen in de situatie waar je naar toe wilt en zoekt handvatten om daar te komen.

Je wilt kortom meer geluk toelaten in je leven. Geluk in de zin van tevredenheid, plezier, balans. Of misschien noem jij het ook wel gewoon geluk, net als ik.

Het principe waarmee ik werk is heel eenvoudig: het leven is op te delen in 4 thema’s: je werk (dat je wel of niet hebt), je relatie (die je wel of niet hebt), je familie (zowel je eigen gezin als het gezin waarin je zelf bent opgegroeid) en je sociale omgeving (vrienden, sport, hobby’s, etc). Binnen de thema’s heb je behoeftes die wel of niet zijn vervuld en die onderling met elkaar zijn verbonden. Als ze in alle vier de levensthema’s vervuld zijn en onderling in balans, dan ervaar je ultiem geluk (ultieme tevredenheid, ultiem plezier, ultieme ontspannenheid).

In de praktijk blijkt deze verbondenheid tussen de thema’s nogal eens voor verwarring te zorgen. Met de Ont-wikkel je leven methode ben je gemakkelijk in staat om de wirwar van behoeftes, de spaghetti zoals wij die noemen, te ontrafelen, te ontwikkelen. Je verruimt je perspectief en in veel gevallen zelfs letterlijk je speelruimte. De inzichten die je krijgt laten je namelijk zien dat je heel veel bewegingsruimte hebt. In situaties waarin je soms het gevoel hebt niets te kunnen doen, is er altijd een gebied waarop je invloed hebt, waar je je verantwoordelijkheid kunt nemen. Het mooie van de methode is dat je op elk gekozen moment je behoeftes binnen alle thema’s helder kunt maken en ziet wat je kunt doen om ze te vervullen. Telkens weer opnieuw kun je kiezen voor meer geluk, meer plezier, meer tevredenheid.

Werk

Wat zijn je behoeftes in je werk? Hoe zou je ideale werk eruit zien? En in hoeverre worden die behoeftes op dit moment vervuld?

Relatie

Welke behoeftes heb je in je relatie? Hoe ziet je ideale relatie eruit? En op welke manier worden je behoeftes op dit moment vervuld?

Familie

Wat voor relatie wil je met je ouders en met je broers/zussen? En komt die overeen met hoe die in werkelijkheid is? Hoe wil je dat je kinderen over je praten als ze later uit huis gaan? En wat doe je daar nu aan?

Sociale omgeving

Waar heb je behoefte aan in je vrije tijd? Heb je het verlangen om tijd te besteden met je vrienden en kennissen? Aan sporten, lezen of misschien cultuur? En doe je dat ook?

Vragen? Nieuwsgierig? Een afspraak? Neem gerust contact met me op!