Privacyverklaring 
Dorine Veelders |Ongewikkeld – loopbaan en personal coaching

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk en met welk doel
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten als loopbaancoach. Je hebt deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Ik heb deze persoonsgegevens nodig om contact met je te kunnen opnemen, mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren, betalingen voor deze dienstverlening te kunnen afhandelen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals het voeren van een correcte administratie voor de Belastingdienst). Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
• voor- en achternaam
• telefoonnummer
• e-mailadres
• bankrekeningnummer

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Ik verkoop je gegevens niet aan anderen. Ik gebruik ze ook niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
• Je voor- en achternaam en bankrekeningnummer bewaar ik 7 jaar in mijn administratie (grondslag: wettelijke verplichting).
• Je telefoonnummer en e-mailadres bewaar ik, zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, in mijn mailaccount en adressenboek (grondslag: overeenkomst). Wanneer de relatie officieel is beëindigd en/of wij gedurende een periode van twee jaar geen contact hebben gehad, verwijder ik deze gegevens.

Deel ik je gegevens met derden?
Ik deel jouw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in mijn opdracht verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

– Websitehost SityHosting (www.sity.nl), voor de opslag van gegevens uit het contactformulier
– Dropbox, vanwege een noodzakelijke backup van mijn administratie

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met me op.
Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Mijn laptop is beveiligd met beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en met een sterk uniek wachtwoord dat ik regelmatig vervang.
• Mijn telefoon is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.
• Mijn website verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding TLS (voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
• Aantekeningen die ik maak van de gesprekken die we hebben, werk ik uit op mijn beveiligde laptop. De papieren aantekeningen vernietig ik.

Cookies
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken op mijn website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wil je de persoonsgegevens die ik van jou heb inzien, aanpassen of verwijderen? Stuur me dan een mail en ik zal dat binnen een week voor je regelen. Mocht je daar aanleiding toe zien, dan kun je ook een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Ongewikkeld
Dorine Veelders
Kastanjeplein 103
3053 CB Rotterdam
+31653695320
info@ongewikkeld.com
https://www.ongewikkeld.com

(opgesteld op 1 januari 2021)