Duurzame inzetbaarheid

voor succesvolle organisaties

Vanuit goed werkgeverschap wil je er zijn voor je werknemers. Samen met hen wil je die klanten blij maken, succesvol zijn en je doelstellingen behalen. Je vraagt best veel van je mensen en faciliteert ze zo goed mogelijk.

Hoe zorg jij er als directeur, HR professional of leidinggevende nou voor dat je mensen vitaal en betrokken blíjven? Weet jij wat ze nodig hebben, ieder afzonderlijk, om gezond, met plezier en goede resultaten te blijven werken? En is er in de organisatie de gewoonte om dit te bespreken en er ruimte voor te maken?

Met mijn ervaring en kennis als HR-manager, loopbaancoach en adviseur Duurzame Inzetbaarheid kan ik heel goed de verbinding maken. Tussen wat er nodig is voor een organisatie en wat dat betekent voor de medewerkers. Zodat je betrokken en bevlogen werknemers houdt.

Op verschillende manieren help ik je duurzame inzetbaarheid aandacht te geven. Dat doe ik door:

  • het inzichtelijk maken van het nut en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie; wat gaat het je brengen?
  • het geven van advies op duurzame inzetbaarheid: wat kun jij nou dóen?
  • het geven van workshops die eigenaarschap en betrokkenheid verhogen, in alle lagen van de organisatie;
  • het coachen van leidinggevenden in hun rol op het gebied van duurzame inzetbaarheid;
  • het coachen van medewerkers op arbeidsvreugde;

Graag kom ik bij je langs om toe te lichten hoe ik werk en hoe dat je organisatie kan helpen. En dat verhoogt mijn eigen arbeidsvreugde dan weer!

Vragen? Nieuwsgierig? Een afspraak? Neem gerust contact met me op!